Aerodinamik sürükleme nedir ?

Aknur

Global Mod
Global Mod
Aerodinamik surukleme, hava arac arasndaki hava aksndan kaynaklanan bir guctur. Bu, bir hava aracnn hzn snrlamaya ve suruculerin yolculugunu zorlastrmaya neden olabilir. Aerodinamik surukleme, hava aracnn hava aksnn tasarm ile iliskili olarak etkilenebilir. Bu makalede, aerodinamik surukleme hakknda daha fazla bilgi edinmek icin, aerodinamik suruklemeyi etkileyen faktorler, aerodinamik suruklemeyi azaltmann yollar ve aerodinamik suruklemenin onemini tartsacagz.

Aerodinamik Suruklemeyi Etkileyen Faktorler

Aerodinamik suruklemeyi etkileyen bircok faktorden bazlar aracn tasarm, hava kosullar, aracn hz ve aracn konfigurasyonudur. Bir aracn tasarm, hava aksnn araca nasl etki ettigini belirler. Farkl tasarmlar, aerodinamik suruklemeye farkl miktarlarda bakabilir. Ornegin, aracn onundeki ve arka tarafndaki alanlarn farkl formlara sahip olmas, aracn suruklenme katsaysn etkileyebilir. Ayn sekilde, hava kosullar, aerodinamik suruklemeye bagl olarak, aracn suruklenme katsaysna da etki edebilir. Ornegin, hava scaklgnn arttg ve nem seviyesinin arttg ortamlarda, aerodinamik surukleme daha buyuk olabilir. Ayrca, aracn hz da aerodinamik surukleme miktarn etkileyebilir.

Aerodinamik Suruklemeyi Azaltmann Yollar

Aerodinamik suruklemeyi azaltmak icin, hava aracnn tasarm ve hava kosullarna iliskin bircok faktorleri dikkate almak gerekebilir. Ornegin, aracn yuzeylerinin duz ve sade olmas, aerodinamik suruklemeyi azaltabilir. Ayn sekilde, aracn aerodinamik profilinin kvrlms olmas da aerodinamik suruklemeyi azaltabilir. Diger bircok faktorden bazlar, aerodinamik kureler, kuyruk tasarmlar, kanat tasarmlar veya kalkanlar gibi ek donanmlardr. Bunlar, hava aksn aracn uzerinde hafifce yonlendirerek aracn suruklenme katsaysn azaltabilirler.
 
Üst