Benlik çatışması nedir

CamdakiTeze

Active member
Benlik Çatışması Nedir?

Benlik çatışması, kişinin kendisi ile kurduğu çatışmaya verilen bir isimdir. Bu çatışma, beklentiler arasındaki çelişkilerden kaynaklanan, kişinin kendini tanımlama, kendini kabullenme, kendine güvenme ve başkalarına karşı olan duygularının kökeniyle ilintilidir. Benlik çatışması, olumlu ve olumsuz duyguların iç içe geçtiği, kişilik gelişiminin önemli bir parçasıdır.

Kişinin Kendini Tanımlaması

Kişinin kendini tanımlaması, özellikle ergenlik döneminde, kişinin kendisine karşı oluşturduğu yaklaşımlarının oluşmasına yardımcı olur. Kendini tanımlamak, kişinin kendi ile ilgili duygular, düşünceler ve tutumlarının gelişimine yardımcı olur. Aynı zamanda, kişinin kendini tam olarak tanımlaması, kendini kabullenmesi, kendine güvenmesi ve başkalarına karşı olan duygularının kökeniyle ilintili olabilir.

Kendini Tanımlamaya Karşı Olumlu ve Olumsuz Tutumlar

Kişiler, kendilerini tanımlamaya karşı olumlu ve olumsuz tutumlar geliştirebilirler. Olumlu tutumlar, kişinin kendine olan öz saygısını, kendine güvenini, başarılı olma ve başkalarının görüşlerini kabullenme duygularını içerir. Olumsuz tutumlar ise, kişinin kendisini değersiz ve yetersiz görmesi, başarısızlık hissetmesi, başkalarının görüşlerini reddetmesi ve kendini reddetmesi gibi olumsuz duygular içerir.

Kişinin Kendini Tanımlamaya Karşı Geliştirdiği Duygular

Kişinin kendini tanımlamaya karşı geliştirdiği duygular, olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırılabilir. Olumlu duygular arasında, kendine olan güven, özgüven, başkalarının görüşlerini kabullenme, başarılı olma ve başarılı olma duyguları sayılabilir. Olumsuz duygular ise, kendini yetersiz ve değersiz görme, başarısızlık, kaygı ve başkalarının görüşlerini reddetme duygularını içerir.
 
Üst