Büyüme nedir örnekler ?

Ferican

Global Mod
Global Mod
Buyume, bir ogenin ya da sistemin boyutunun, agrlgnn, saysnn, verimliliginin, niteliklerinin vb. zaman icinde artsdr. Buyume, cogu kez, iktisadi ve sosyal gelismeyle ilgili bir kavramdr. Buyume, ayn zamanda, bir bireyin ya da bir toplumun fiziksel, duygusal veya ruhsal gelisimini de ifade edebilir. Buyume ornekleri cesitlidir ve her birinin kendine ozgu ozellikleri vardr. Asagda, buyume ornekleri hakknda daha fazla bilgi sunulmaktadr.

Fiziksel Buyume Ornekleri

Fiziksel buyume, bir varlgn fiziksel ozelliklerinde olusan degisiklikleri ifade eder. Cogu zaman, fiziksel buyume, bir bireyin yas arttkca meydana gelen vucut degisimleriyle iliskilidir. Fiziksel buyume ornekleri, cocuklarn kemiklerinin guclenmesi, cocuklarn vucutta yag ve kas kazanmas ve cocuklarn boy uzamas gibi seyleri icerir. Fiziksel buyumede, bir bireyin boyu, agrlg, kas kutlesi ve vucut kompozisyonu gibi fiziksel ozellikleri de degisebilir.

Duygusal Buyume Ornekleri

Duygusal buyume, insanlarn duygusal ozelliklerinde olusan degisiklikleri ifade eder. Duygusal buyume, insanlarn yasam kosullarnn degismesiyle dogrudan ilgilidir. Duygusal buyume ornekleri, bir bireyin empati duygularnn gelismesi, insanlarn kendini ifade etmek icin ozgurce konusabilme becerilerinin gelismesi ve kisilik gelisiminin artmas gibi seyleri icerir.

Ruhsal Buyume Ornekleri

Ruhsal buyume, bir bireyin ruhsal ozelliklerinde olusan degisiklikleri ifade eder. Ruhsal buyume ornekleri, bir bireyin dogru dusunme becerilerinin gelismesi, zihinsel becerilerinin artmas ve karar verme kabiliyetinin gelismesi gibi seyleri icerir. Ruhsal buyume, cogu zaman, bir bireyin kendini tanma, kendini gelistirme ve topluma katkda bulunma yeteneklerinin gelismesiyle de iliskilidir.

Sonuc olarak, buyume ornekleri, fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak snflandrlabilir.
 
Üst