Bulaşıcı Hastalıklar Nedir örnekler ?

CamdakiTeze

Active member
BulaAAcA HastalAklar Nedir?

BulaAAcA hastalAklar, insanlar veya hayvanlar arasAnda hava yolu, yakAn temas, sAvAlar, gAda veya bulaAAcA maddeler aracAlAAAyla bulaAan mikroorganizmalarAn oluAturduAu hastalAklardAr. Mikroorganizmalar, hastalAk oluAturmak iAin bazA Aevresel koAullarAn uygun olmasAnA ve belirli bir yaAam alanAna sahip olmalarAnA gerektirir. Mikroorganizmalar, insanlar veya hayvanlar arasAnda kolayca bulaAabilir, ancak AoAu hastalAk sadece bazA insanlara veya hayvanlara AzgA14dA14r.

Arnekleri

BulaAAcA hastalAklar, Azellikle insanlar arasAnda, Anemli bir saAlAk sorunu olmuAtur. BulaAAcA hastalAklar arasAnda en yaygAn olanlar, grip, kabakulak, mikoplazma, suAiAeAi, kAzamAk, tifo, yersinioz, dizanteri, hepatit A, hepatit B, hepatit C, sifiliz, kolera, salgAn nezle ve HIV / AIDSadir.

Grip ve kabakulak, enfeksiyAz virA14sler tarafAndan oluAturulan enfeksiyAz hastalAklardAr. Grip, hava yoluyla bulaAan ve aAAr hastalAk belirtileri olan hava yolu rahatsAzlAAAdAr. Kabakulak ise, hava yoluyla bulaAan bir viral enfeksiyon olup, ateA, AksA14rA14k ve boAaz aArAsA gibi semptomlarA olabilir.

Mikoplazma, hava yoluyla bulaAan bir bakteriyel enfeksiyon ve boAaz aArAsA, AksA14rA14k, ateA, hapAArma, burun akAntAsA gibi semptomlarA olan Azellikle Aocuklarda yaygAn bir enfeksiyondur. SuAiAeAi ise, hava yoluyla bulaAan ve Azellikle Aocuklarda gArA14len bir viral hastalAktAr ve ateA, AksA14rA14k, boAaz aArAsA ve AarpAntA gibi belirtileri olabilir.

KAzamAk, hava yoluyla bulaAan bir viral hastalAktAr ve AoAu insan Aocukluk AaAAnda bu hastalAkla karAAlaAAr. KAzamAk, ateA, AksA14rA14k, gAzlerde kAzarAklAk ve dAkA14ntA14ler oluAturan kabarcAklarAn oluAumuyla karakterizedir. Tifo ise, hava yoluyla bulaAan ve AoAu zaman Aocuklarda gArA14len bir bakteriyel hastalAktAr ve ateA, kusma, karAn aArAsA ve ishal gibi semptomlarA olabilir.
 
Üst