Burjuva lümpen ne demek ?

Aknur

Global Mod
Global Mod
Burjuva Lumpen Nedir?

Burjuva lumpen, sosyal snflara dayal ve koktenci bir gorus olarak tanmlanabilir. Terim, 19. yuzyl Franszca burjuvazinin sosyal ve politik goruslerinden kaynaklanr. Burjuvazinin gorusleri, aydnlanma doneminde ortaya ckan etik anlaysnn tersiydi ve Ikinci Imparatorluk doneminde Fransa'da gelisti. Burjuva lumpen, bu donemde aydnlanmac yaklasmlara kars geriye cekilen koktenci ve gelenekci goruslerin bir butunudur.

Burjuva Lumpenin Ozellikleri

Burjuva lumpen, Fransa'da Ikinci Imparatorluk doneminde ortaya ckan etik anlaysnn tersi olarak tanmlanr. Bu gorus, aydnlanmac yaklasmlara kars geleneksel, koktenci ve kurumsal bir gorus olarak tanmlanr. Burjuva lumpen, kurumsal duzen ve geleneksel degerlerin onunde durmay oneren bir gorustur. Bu goruste, devletin gucunun geleneksel toplum iliskilerinin korunmas icin kullanlmas onerilir. Ayrca, burjuva lumpenin ozellikleri arasnda, kendi kulturlerinin onunde durma, aydnlanmac dusunce ve moderniteye kars direnme ve geleneksel toplum iliskilerini korumak icin yuksek bir ozgurlukculuk ve ozgurluk kavram vardr.

Burjuva Lumpenin Sonuclar

Burjuva lumpen, Ikinci Imparatorluk doneminde Fransa'da populer oldu ve Fransz sosyal ve politik hayatnda etkili oldu. Fransa'da ozellikle koyluluk arasndaki iliskilerde, burjuva lumpenin koktenci gorusleri etkili oldu. Ayrca, burjuva lumpen, Fransz toplumunu ozgur dusunce ve modern caga ack bir toplum olmaktan ckard. Fransa'da burjuva lumpenin sonuclar, aydnlanmac yaklasmlarn reddedilmesi, kurumsal duzenin korunmas ve toplumun daha tutucu olmas anlamna geliyordu.

Sonuc olarak, burjuva lumpen, 19. yuzyl Fransa'sndaki sosyal ve politik goruslerin bir ozetidir. Burjuva lumpenin ozellikleri, aydnlanmac yaklasmlara kars geleneksel, koktenci ve kurumsal bir gorus olarak tanmlanr.
 
Üst