Çağrışım yoluyla öğrenme nedir ?

taklaci09

Global Mod
Global Mod
Cagrsm Yoluyla Ogrenme Nedir?

Cagrsm yoluyla ogrenme, ogrenme surecinde bir cesit anmsama yontemidir. Bu, ogrenciyi, o anda ogrenmeye calstg konu veya kavramla ilgili olarak onceden ogrenmis oldugu seyleri anmsamaya zorlar. Cagrsm yoluyla ogrenme, ogrenciyi onceden ogrenmis oldugu konular hatrlamaya ve baglantlar kurmaya tesvik eder. Bu, ogrencinin ogrenme surecini daha hzl ve verimli hale getirebilir.

Avantajlar

Cagrsm yoluyla ogrenme, ogrencilerin ogrenme surecini hzlandrr ve daha verimli hale getirir. Cagrsm yoluyla ogrenme, ogrencinin onceden ogrenmis oldugu bilgiyi anmsamasna yardmc olur ve ogrencinin ogrenme surecindeki verimliligi artrr. Ogrenme surecinin hzlanmas, ogrencinin zamandan tasarruf etmesini saglar.

Dezavantajlar

Cagrsm yoluyla ogrenme, ogrencilerin baglantlar kurmada veya yeni bilgi ckarmada snrl olabilir. Ayrca, ogrenci, cagrsm yoluyla ogrenirken onceden ogrenmis oldugu bilgiyi hatrlamaya calsr. Bu, ogrencilerin konuyla ilgili yeni bilgiler ogrenmekte zorlanabilecekleri anlamna gelebilir.

Sonuc

Cagrsm yoluyla ogrenme, ogrencilerin ogrenme surecini hzlandrp daha verimli hale getirme potansiyeline sahiptir. Ancak, ogrencilerin cagrsm yoluyla ogrenme surecinde, yeni bilgiler ogrenmekte ve baglantlar kurmakta zorlanmalar olaslgnn bulunmas, cagrsm yoluyla ogrenmeye olan potansiyelinin snrlandrlmasna neden olabilir.
 
Üst