Çok hassas davranmak ne demek ?

Aknur

Global Mod
Global Mod
Cok hassas davranmak, bazen kendini buyuk olcude koruma konusunda bir strateji olarak gorulebilir. Kisi cok hassas davranrken kendini cok duyarl ve hassas hissedebilir ve bu kisiye, kendisini cevresindeki olaylarn cogundan uzak tutmasna izin verir. Cok hassas davranma, kisinin hayatna katkda bulunmasna yardmc olabilir; ancak, asr hassas olmak, kisinin hayatn olumsuz etkileyebilir. Bu makalede, cok hassas davranmann ne demek oldugu ve cok hassas davranmak insanlarn hayatlarna nasl etki ettigi tartslmaktadr.

Tanm

Cok hassas davranmak, kisinin cevresindeki olaylarn cogundan uzak durmasna izin vermeyi iceren bir stratejidir. Kisi, cok hassas davranrken kendisini cok duyarl ve hassas hissedebilir. Bu, kisilerin cok kolayca ofkelenebilecekleri, uzulebilecekleri ve krlabilecekleri anlamna gelir. Cok hassas bir kisi, ayn zamanda baz durumlarda cok hassas olmaktan dolay daha kolay uzulebilir veya krlabilir.

Cok Hasas Davranmann Faydalar

Cok hassas davranmak, kisinin hayatna onemli olcude katkda bulunabilir. Ornegin, cok hassas olan kisiler, cevrelerindeki insanlarn hislerini ve ihtiyaclarn daha iyi anlamalarna yardmc olabilir. Ayrca, cok hassas olan kisiler, daha iyi sanatclar olabilir ve daha iyi anlays gosterebilirler. Cok hassas olan kisiler, ayn zamanda daha fazla empati gostermeye daha egilimlidirler.

Cok Hasas Davranmann Dezavantajlar

Ancak, cok hassas olan kisilerin hayatlarn olumsuz etkileyebilecek baz dezavantajlar da vardr. Ornegin, cok hassas olan kisiler, cevrelerindeki insanlarn sozlerini ve davranslarn cok fazla olcude alglayabilir ve bu, cok hassas olan kisilerin cevrelerindeki insanlarn ne dusundugunun ve ne hissettiginin farkna varmalarna yardmc olabilir. Ancak, cok hassas olan kisiler, cogu zaman cevrelerindeki insanlarn sozlerini ve davranslarn yanls alglayabilirler.
 
Üst