Platonun bilgi kuramı nedir ?

Aknur

Global Mod
Global Mod
Platonun Bilgi Kuram
Genel Baks
Platon, ogretileri ve eserleriyle, dusunce tarihinde kalc bir iz brakms bir filozoftur. Msr, Yunan ve Roma mitolojisine dayanan felsefesinin cekirdegi, gizemli ve mistik evrensel gerceklerin cogunu iceren ayn zamanda mistik bir bilgi doktrinidir. Bu doktrin, Platon'un bilgi kuram olarak bilinir.

Platonun Bilgi Kuramnn Icerigi
Platon, ogretilerinde, dunyada gozlemlenen nesnelerin gercekliginin ozune ulasmak icin kullanlabilecek diyalektigin ozunun, ilahi bir bilgi oldugunu ve bu bilginin surekli olarak degismedigini savunmustur. O, dunyadaki seylerin, insanlar tarafndan gozlemlenen olagan gorungulerin otesinde, daha kalc ve ilahi bir gercekligin izleri oldugunu savundu. Platon bunu "idealar" olarak adlandrd. Ornegin, Platon, her insann kendi kendine benzemesi, insanlar arasndaki ortaklklar ve benzetmeleri acklamak icin, insanlarn "ideal insan" kavramnn bir kopyas oldugunu savundu.

Ayn Zamanda Platonun Felsefesinin Cekirdegi Olarak Bilgi
Platon, bilgiye inanclarn, dunyevi ve uzayl bir arasnda secim yapmak icin bir karslastrma yapmaktan olusan bir kavram olarak tanmlad. Bu kavram, insanlarn dunyevi alglarnn ve deneyimlerinin otesinde, daha kalc ve ilahi bir gercekligin varlgn kabul etmelerinin onkosulu olarak kabul edildi. Platon, bu gerceklik araysnn insanlarn bilgi araysnn bir sonucu oldugunu kabul etti ve bu araysn, insanlarn kendi kendilerini asmasn saglayabilecegini soyledi.

Sonuc
Platonun bilgi kuram, insanlarn gerceklik araysnn bir sonucu olarak, dunyevi seylerin otesinde, daha kalc ve ilahi bir gercekligin varlgn kabul edilmesini ongormustur. Platon, bu gercekligin, insanlarn kendi kendilerini asmasn saglayabilecek bir bilgi olabilecegine inand. Platonun felsefesinin cekirdegi, mistik ve evrensel bilgi kuramdr.
 
Üst