Sosyoloji de toplum nedir ?

Ferican

Global Mod
Global Mod
Toplum Nedir?

Toplum, insanlarn icinde yasadg, insanlar arasndaki iliskilerin yogunlugu ve dayansmaya dayal bir sistem olarak tanmlanr. Sosyal bilimler araclgyla, toplumun davrans bicimleri, degerleri, kulturu ve iliskileri uzerinde calslmaktadr. Toplumun yaps, kulturu ve orgutlenmesi uzerine bircok sosyal bilimci, teorisyen ve arastrmac vardr. Toplum, tarihsel ve kulturel baglamlar icinde incelenir.

Sosyoloji ve Toplum

Sosyoloji, toplumsal yaplar, degerleri ve iliskileri inceleyen bir bilim daldr. Sosyoloji, toplumun fiziksel ve ruhsal ozelliklerini kesfetmek icin kullanlan bir yontemdir. Sosyoloji, toplumun davranslarn, degerlerini, kulturunu ve iliskilerini anlamaya calsr. Sosyolojinin cok saydaki alan arasnda, toplumsal cinsiyet, snf, etnik kimlik, rk, din, cinsel yonelim ve ekonomi bulunmaktadr.

Sosyolojinin amac, insanlar aras iliskileri ve toplumsal davranslar anlamak ve anlamlandrmaktr. Sosyologlar, insanlarn toplumsal davranslarnn arka plann, toplumsal degerleri, iliskileri ve kulturunu anlamaya calsrlar. Sosyoloji, toplumsal kurallarn ve toplumsal yasamn tumunu anlamaya yoneliktir. Sosyologlar, toplumsal iliskilerin insanlarn yasam ve kararlar uzerindeki etkilerini incelerler.

Sosyoloji ve Toplumun Gelecegi

Sosyolojinin onemi, gelecekte insanlar aras iliskilerin daha iyi anlaslmasn saglamaktadr. Sosyologlar, toplumsal davranslarn ve iliskilerin ortaya ckardg problemleri cozmek icin calsrlar. Sosyoloji, insanlarn toplumlarnn gelecegini etkileme potansiyelini anlamak icin kullanlr. Sosyolojik bilgiler, toplumsal davranslarn ve iliskilerin gelecekteki sonuclarn daha iyi anlamaya yardmc olur. Ayn zamanda, sosyolojik bilgiler, gelecekteki toplumsal davranslar ve iliskileri onceden tahmin etmeye yardmc olur.

Sonuc olarak, sosyoloji, toplum nedir? sorusuna cevap veren bir bilim daldr.
 
Üst